Hoppa till det huvudsakliga innehållet

Rätt till ångerrätt

(En konsument är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är kommersiella eller avser egenföretagare.)

Skicka återkallelse

Du kan enkelt lämna in en återkallelse med vårt onlineformulär. Fyll i alla fält markerade med en stjärna* så att vi kan handlägga ditt meddelande snabbt.

Till onlineformuläret: Skicka återkallelse online

Instruktioner om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Ångertiden är 14 dagar från den dagen

 • då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportör, har tagit varorna i besittning, förutsatt att du har beställt en eller flera varor som en del av en enda beställning och detta är eller kommer att levereras på en gång;
 • då du eller en av dig namngiven tredje part, som inte är transportör, tog de sista varorna i besittning, om du har beställt flera varor som en del av en enda beställning och dessa levereras separat;
 • då du eller en av dig namngiven tredje part, som inte är transportör, tagit emot den sista delleveransen eller den sista komponenten i besittning, om du har beställt varor som levereras i flera delpartier eller stycken;

Ange för oss att du vill utnyttja din ångerrätt (micasia, Apalis Home GmbH, Freiberger Strasse 69-71, - Innenhof -, 01159 Dresden, telefonnr: +49 (0) 351 261 703 30, faxnr: +49 (0) 351 261 703 99, e-postadress: shop@micasia.se) genom att inkomma med ett otvetydigt meddelande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda det bifogade exemplet på återkallelseformulär för detta, men detta är inte obligatoriskt.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Konsekvenser av återkallelse

Om du återkallar detta avtal har vi betalat tillbaka alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som följer av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss), omedelbart och senast inom 14 dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras avgifter för denna återbetalning.

Vi kan vägra återbetalning tills vi har mottagit de returnerade varorna eller tills du har visat att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först.

Skicka tillbaka eller lämna in varorna omedelbart eller i varje fall senast inom 14 dagar från det datumet då du meddelade oss om att du önskade frånträda detta avtal eller till micasia, Apalis Home GmbH, Freiberger Strasse 69-71, - Innenhof -, 01159 Dresden, Tyskland. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har gått ut.

Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varor som kan skickas som ett paket samt de direkta kostnaderna för att returnera varor som inte kan skickas som ett paket. Kostnaden för varor som inte kan skickas med paketpost uppskattas till maximalt cirka 49,90 euro.

Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas beskaffenhet, egenskaper och funktion.

Orsaker till uteslutning eller upphörande

Ångerrätten gäller inte för avtal

 • för leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller beslut av konsumenten är avgörande eller som tydligt är anpassade till konsumentens personliga behov;
 • vid leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars sista användningsdatum snart skulle överskridas;
 • vid leverans av alkoholdrycker, vars pris överenskommits vid avtalets ingående, men som kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets ingående och vars nuvarande värde beror på fluktuationer på marknaden över vilken entreprenören inte har något inflytande;
 • vid leverans av tidningar, tidskrifter eller veckotidningar med undantag för prenumerationsavtal. Ångerrätten upphör att gälla i förtid för avtal
 • vid leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte är lämpliga att returnera om deras försegling har tagits bort efter leverans;
 • vid leverans av varor om dessa var oskiljaktigt blandade med andra varor efter leverans på grund av sin natur;
 • vid leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara i förseglad förpackning om förseglingen har brutits efter leverans.

Exempel på återkallelseformulär

Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i detta formulär och skicka tillbaka det. Ladda ner ett exempel på ett återkallelseformulär

Till

micasia, Apalis Home GmbH
Freiberger Strasse 69-71, - Innenhof -
01159 Dresden
Faxnummer: +49 (0) 351 261 703 99

E-postadress: shop@micasia.se:

 • Jag/vi (*) häver härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/
 • tillhandahållande av följande tjänst (*)
 • Beställdes den (*)/mottogs den (*)
 • Namn på konsument(er)
 • Adress till konsument(er)
 • Underskrift av konsument(er) (endast om anmälan är på papper)
 • Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.