Hoppa till det huvudsakliga innehållet

Uppgiftsskydd

Sekretesspolicy

Om inte annat anges nedan krävs inte tillhandahållandet av dina personuppgifter enligt lag eller avtal, och det är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Du är inte skyldig att tillhandahålla uppgifterna. Underlåtenhet att tillhandahålla uppgifterna får inga konsekvenser. Detta gäller endast om inga andra uppgifter ges i de efterföljande behandlingarna.
Med ”personuppgifter” avses alla uppgifter som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Serverloggfiler

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna några personuppgifter.
Varje gång du går in på vår webbplats överförs användningsdata till oss eller vårt webbhotell/IT-tjänsteleverantör av din webbläsare och lagras i loggdata (så kallade serverloggfiler). Dessa lagrade data innefattar till exempel namnet på den öppnade sidan, datum och tid för hämtningen, IP-adress, mängden överförd data och den leverantör som begär datan. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1f i GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av att säkerställa problemfri drift av vår webbplats och förbättra vårt erbjudande.

Kontakt

Ansvarig

Välkommen att kontakta oss när som helst. Kontaktuppgifterna till den personuppgiftsansvariga finns i vår redaktionsruta.

Kundkontakt via e-post

Om du initierar affärskontakt med oss via e-post kommer vi endast att samla in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den utsträckning du har gjort dem tillgängliga. Databehandlingen avser att behandla och svara på din kontaktförfrågan.

Om upprättandet av kontakt tjänar till att genomföra åtgärder före avtal (t.ex. rådgivning om köpränta, upprättande av ett erbjudande) eller rör ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1b i GDPR.

Om kontakt tas av andra skäl sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1f i GDPR från vårt övervägande berättigade intresse av att behandla och svara på din begäran. I det här fallet har du rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på artikel 6.1f i GDPR.

Vi använder endast din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, såvida du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.

Insamling och handläggning vid användning av kontaktformuläret

När du använder kontaktformuläret samlar vi in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) endast i den utsträckning som du har angett. Databehandlingen tjänar syftet att upprätta kontakt.

Om upprättandet av kontakt tjänar till att genomföra åtgärder före avtal (t.ex. rådgivning om köpränta, upprättande av ett erbjudande) eller rör ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1b i GDPR. Om kontakt tas av andra skäl sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1f i GDPR från vårt övervägande berättigade intresse av att behandla och svara på din begäran. I det här fallet har du rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på artikel 6.1f i GDPR. Vi använder endast din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, såvida du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.

micasia-konto och beställningar

micasia-konto

När du öppnar ett micasia-konto samlar vi in dina personuppgifter i den utsträckning som anges där. Syftet med databehandling är att förbättra din köpupplevelse och att förenkla orderhanteringen. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1a i GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss utan att detta påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. Ditt micasia-konto kommer då att raderas.

Insamling, behandling och utlämnande av personuppgifter vid beställning

När du gör en beställning samlar vi bara in och behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att fullfölja och behandla din beställning och för att behandla dina förfrågningar. Tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt för ingående av avtalet. Underlåtenhet att tillhandahålla uppgifterna innebär att inget avtal kan ingås. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1b i GDPR och är nödvändig för fullgörandet av ett avtal med dig.

Dina uppgifter kommer att vidarebefordras till exempelvis de fraktbolag och dropshipping-leverantörer, betaltjänstleverantörer, tjänsteleverantörer för orderhantering och IT-tjänsteleverantörer som du har valt. I alla fall följer vi strikt lagkraven. Mängden data som överförs är begränsad till ett minimum.

Reklam

Användning av e-postadressen för att skicka nyhetsbrev

Oavsett avtalshantering använder vi din e-postadress uteslutande för våra egna annonseringsändamål för att skicka nyhetsbrev, förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till detta. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1a i GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att använda motsvarande länk i nyhetsbrevet eller genom att meddela oss. Din e-postadress kommer då att tas bort från e-postlistan.

Dina uppgifter kommer att vidarebefordras till en tjänsteleverantör för e-postmarknadsföring som en del av orderhanteringen. En överföring till annan tredje part sker inte.

Hantera kontakter och skicka meddelanden med Brevo:

Denna typ av tjänst gör det möjligt att hantera en databas med e-postkontakter, telefonnummer eller annan kontaktinformation för att kommunicera med användaren. Tjänsterna kan också insamla data om datum och tidpunkt då ett meddelande har lästs av användaren samt när användaren interagerar med inkommande meddelanden, till exempel genom att klicka på länkar som finns i dem.

  • Brevo e-post (Brevo SAS)
  • Brevo är en e-postadresshanterings- och meddelandetjänst som tillhandahålls av Brevo SAS.
  • Personuppgifter som har samlats in: cookie; e-post; användningsdata. Plats för behandling: Frankrike
  • Sekretesspolicy: https://de.brevo.com/legal/privacypolicy/
  • Hantering av användardatabaser

Dessa typer av tjänster gör det möjligt för leverantören att skapa användarprofiler, initialt med hjälp av e-postadressen, namnet eller annan information som användaren har lämnat till denna applikation, samt spåra användaraktiviteter genom analysfunktioner. Dessa personuppgifter kan också matchas med allmänt tillgänglig information om användaren (såsom profiler på sociala medier) och användas för att skapa en personlig profil, som leverantören kan se och använda för att förbättra denna applikation. Via vissa av dessa tjänster kan också sändning av meddelanden i rätt tid till användaren tillhandahållas, till exempel e-post, som förknippar denna applikation med specifika åtgärder.

  • Brevo e-post (Brevo SAS)
  • Brevo är en e-postadresshanterings- och meddelandetjänst som tillhandahålls av Brevo SAS.
  • Personuppgifter som har samlats in: cookie; e-post; användningsdata. Plats för behandling: Frankrike
  • Sekretesspolicy: https://de.brevo.com/legal/privacypolicy/
  • Hantering av användardatabaser

Leverantör av frakttjänster

Vidarebefordran av e-postadressen till fraktbolag för information om fraktstatus

Vi vidarebefordrar din e-postadress till transportföretaget som en del av avtalshanteringen, förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till detta under beställningsprocessen. Syftet med överföringen är att informera dig om leveransstatus via e-post. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1a i GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss eller transportföretaget, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

Betaltjänstleverantör

Använder PayPal

Alla PayPal-transaktioner omfattas av PayPals sekretesspolicy. Du hittar dessa under https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Använder Amazon Payments

Vi använder betalningstjänsten Amazon Payments från Amazon Payments Europe s.c.a. på vår webbplats. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; ”Amazon Payments”).

Syftet med databehandlingen är att kunna erbjuda dig betalning via betaltjänsten Amazon Payments. För att integrera denna betaltjänst är det nödvändigt för Amazon Payments att samla in, spara och analysera data (t.ex. IP-adress, enhetstyp, operativsystem, webbläsartyp, plats för din enhet) när webbplatsen nås. Cookies kan också användas för detta. Cookies gör att din webbläsare kan kännas igen.

Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6.1f i GDPR från vårt övervägande berättigade intresse av ett kundinriktad erbjudande om olika betalningsmetoder. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som uppstår på grund av din särskilda situation. Genom att välja och använda ”Amazon Payments” överförs den information som krävs för betalningshantering till Amazon Payments för att kunna uppfylla avtalet med dig med den valda betalningsmetoden. Denna behandling sker på grundval av Artikel 6.1b i GDPR.

Du kan hitta mer information om databehandling när du använder betalningstjänsten Amazon Payments i den tillhörande sekretesspolicyn på: https://pay.amazon.com/de/help/201212490

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på en användares datorsystem. Om en användare öppnar en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karaktäristisk teckensträng som gör att webbläsaren tydligt kan identifieras när webbplatsen öppnas igen.

Cookies lagras på din dator. Därför har du full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare kan du meddelas innan cookies installeras och själv bestämma om du vill acceptera dem eller förhindra lagring av cookies och överföring av de uppgifter dessa innehåller. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Vi vill dock poängtera att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning.

Du kan använda länkarna nedan för att ta reda på hur du kan hantera (inklusive inaktivera) cookies i de viktigaste webbläsarna:

Tekniskt nödvändiga cookies

Om inte något annat framgår av sekretesspolicyn använder vi endast dessa tekniskt nödvändiga cookies i syfte att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Dessutom gör cookies det möjligt för våra system att känna igen din webbläsare även efter att du har bytt sida och erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte.

Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på § 25 (2) TDDDG. Behandlingen av dina personuppgifter sker på basis av artikel 6.1f i GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av att garantera webbplatsens optimala funktionalitet och en användarvänlig och effektiv utformning av vårt erbjudande. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som uppstår på grund av din särskilda situation.

Analys, annonsspårning, kommunikation och dotterbolag

Användning av Google Analytics

Vi använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; ”Google”;) på vår webbplats.

Databehandlingen tjänar syftet att analysera denna webbplats och dess besökare samt för marknadsförings- och reklamändamål. För detta ändamål kommer Google att använda informationen som erhålls på uppdrag av operatören för denna webbplats till att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Följande uppgifter kan bland annat samlas in: IP-adress, datum och tid för sidvisningen, klicksökväg, information om webbläsaren som du använder och enheten du använder (enhet), besökta sidor, referens-URL (webbplats från vilken du gick in på vår webbplats), platsdata, köpaktiviteter. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data.

Google Analytics använder tekniker som cookies, webblagring i webbläsaren och spårningspixlar, vilka möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Uppgifterna som genereras på detta sätt om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter och detta kan du ta del av på: https://policies.google.com/privacy/frameworks och https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Både Google och amerikanska myndigheter har tillgång till dina uppgifter. Google kan länka dian uppgifter till andra uppgifter, till exempel din sökhistorik, dina personliga konton, dina användningsdata från andra enheter och all annan data som Google har om dig.

IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats. Detta gör att din IP-adress kommer att förkortas av Google i EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där.

Cookies eller jämförbar teknik används med ditt samtycke på grundval av avsnitt 25 (1), mening 1, TDDDG i kombination med artikel 6.1a i GDPR. Dina personuppgifter kommer att behandlas med ditt samtycke på grundval av 6.1a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

Du hittar mer information om användarvillkor och dataskydd under https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller under https://www.google.de/intl/de/policies/ samt under https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Användning av Matomo

Vi använder analysverktyget Matomo från InnoCraft Ltd. på vår hemsida. (150 Willis St, 6011 Wellington, Nya Zeeland; ”Matomo”).

Databehandlingen tjänar syftet att analysera denna webbplats och dess besökare. Cookies kan användas för detta ändamål, vilket gör att webbläsaren kan kännas igen. Följande uppgifter kan bland annat samlas in: IP-adress, information om webbläsaren som du använder och enheten som du använder, filer du har klickat på eller laddat ner, klick på länkar till tredje parts webbplatser, hänvisnings-URL (webbplats från vilken du gick till vår webbplats), URL till vår webbplats, antal besök, tidpunkt för ditt första besök, datum och tid för besöket, tidszon, platsdata. Användarprofiler kan skapas utifrån dessa uppgifter under en pseudonym. Uppgifterna som samlas in med Matomo-teknikerna kommer inte att användas för att identifiera besökaren på denna webbplats personligen och kommer inte att kombineras med personuppgifter om användaren av pseudonymen utan separat samtycke från den berörda personen. Dina uppgifter kommer att överföras till ett tredjeland utanför Europeiska unionen för vilket EU-kommissionen har utfärdat ett adekvat beslut.

Cookies eller jämförbar teknik används med ditt samtycke på grundval av avsnitt 25 (1), mening 1, TDDDG i kombination med artikel 6.1a i GDPR. Dina personuppgifter kommer att behandlas med ditt samtycke på grundval av 6.1a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

Användning av Hotjar

Vi använder analysverktyget från Hotjar Ldt. på vår webbplats. (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ1000, Malta; ”Hotjar”).

Databehandlingen tjänar syftet med behovsbaserad utformning, optimering och analys av vår webbplats. Verktyget används för att slumpmässigt registrera besökarnas rörelser på webbplatsen. Detta skapar en logg över musrörelser, rullningsbeteende, vistelsetid och klick på hemsidan (en så kallad heatmap).

Hotjar använder bland annat cookies för detta ändamål. Följande uppgifter kan bland annat samlas in: IP-adress (i anonymiserad form), information om enheten som du använder (skärmstorlek, enheter, unik enhetsidentifierare), information om webbläsaren som du använder, platsdata (endast land), önskat språk för visning av webbplatsen och använt operativsystem. Detaljerad information om de cookies som används, deras funktion och lagringsperioden finns här: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

Användarprofiler skapas utifrån dessa data under en pseudonym. Uppgifterna används inte för personlig identifiering av besökaren på webbplatsen och kombineras inte med personuppgifter från användaren av pseudonymen. Hotjar är enligt avtal förbjudet att sälja insamlad information till andra tredje parter.

Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker bland annat utifrån lämpliga skyddsåtgärder. Hotjar kommer att ge dig ytterligare information om de åtgärder som har vidtagits på begäran.

Cookies eller jämförbar teknik används med ditt samtycke på grundval av avsnitt 25 (1), mening 1, TDDDG i kombination med artikel 6.1a i GDPR. Dina personuppgifter kommer att behandlas med ditt samtycke på grundval av 6.1a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

Mer information om dataskydd vid användning av Hotjar finns här: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/#enduserenglish

Användning av Facebook Pixel

Vi använder remarketingfunktionen ”Custom Audiences” från Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ”Facebook”) på vår webbplats.

Meta Platforms Ireland och vi är gemensamt ansvariga för insamlingen av dina uppgifter som sker när tjänsten integreras och vid överföringen av denna data till Facebook. Detta är baserat på ett avtal mellan oss och Meta Platforms Ireland om gemensam behandling av personuppgifter, där respektive ansvar finns definierat. Avtalet kan hämtas på https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt denna är vi särskilt ansvariga för att uppfylla informationsskyldigheterna enligt artikel 13 och 14 i GDPR, för att uppfylla säkerhetskraven i artikel 32 i GDPR vad gäller korrekt teknisk implementering och konfiguration av tjänsten samt för att uppfylla skyldigheterna enligt artikel 33 och 34 i GDPR i den mån ett personuppgiftsintrång påverkar våra skyldigheter enligt det gemensamma bearbetningsavtalet. Meta Platforms Ireland ansvarar för att möjliggöra de registrerades rättigheter i enlighet med artiklarna 15–20 i GDPR, i enlighet med säkerhetskraven i 32 i GDPR med avseende på tjänstens säkerhet och skyldigheterna enligt artiklarna 33 och 34 i GDPR, i den mån en kränkning av personuppgiftsskyddet påverkar Meta Platforms Irelands skyldigheter enligt det gemensamma bearbetningsavtalet.

Syftet med applikationen är att rikta in sig på besökare till webbplatsen med intressebaserad reklam på det sociala nätverket Facebook. För detta ändamål har Facebook-remarketingtaggen implementerats på webbplatsen. Denna tagg används för att upprätta en direkt anslutning till Facebooks servrar när du besöker webbplatsen. På så sätt skickas information om vilken av våra sidor du har besökt till Facebook. Facebook tilldelar denna information till ditt personliga Facebook-användarkonto. Om du besöker det sociala nätverket Facebook kommer du då att se personliga, intressebaserade Facebook-annonser. Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter och detta kan du ta del av på: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Cookies eller jämförbar teknik används med ditt samtycke på grundval av avsnitt 25 (1), mening 1, TDDDG i kombination med artikel 6.1a i GDPR. Dina personuppgifter kommer att behandlas med ditt samtycke på grundval av 6.1a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

Du kan hitta mer information om Facebooks insamling och användning av uppgifter, dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet i Facebooks dataskyddsinformation på https://www.facebook.com/about/privacy.

Användning av Google Ads-konverteringsspårning

På vår webbplats använder vi oss av online-marknadsföringsprogrammet ”Google Ads” och i samband med denna konverteringsspårning (analys av besökares aktiviteter). Googles konverteringsspårning är en analystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Google).

Om du klickar på en annons som placerats av Google kommer en cookie för konverteringsspårning att placeras på din dator. Dessa cookies har en begränsad giltighet, innehåller inga personuppgifter och används därför inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan Google och vi känna igen att du klickade på annonsen och omdirigerades till den här sidan. Varje Google Ads-kund får en egen cookie. Detta gör att det inte finns något sätt att spåra cookies på via Ads-kunders webbplatser. Informationen som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att generera konverteringsstatistik. På så vis får vi reda på det totala antalet användare som har klickat på någon av våra annonser och omdirigerats till en sida med en konverteringsspårningstagg. Vi får dock ingen information om vilken användare det rör sig om.

Dina data kan överföras till Google LLC:s servrar i USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter och detta kan du ta del av på: https://www.google.com/policies/privacy/.

Cookies eller jämförbar teknik används med ditt samtycke på grundval av avsnitt 25 (1), mening 1, TDDDG i kombination med artikel 6.1a i GDPR. Dina personuppgifter kommer att behandlas med ditt samtycke på grundval av 6.1a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

Du hittar mer information och Googles sekretesspolicy på: https://www.google.de/policies/privacy/

Användning av remarketing- eller ”Liknande målgrupps”-funktioner från Google Inc.

Vi använder funktionen för remarketing- eller ”Liknande målgrupper” för Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) på vår webbplats.

Applikationen tjänar syftet att analysera besökarnas beteende och besökarnas intressen. Google använder cookies för att analysera webbplatsanvändning, vilket utgör grunden för att skapa intressebaserade annonser. Besök på webbplatsen samt anonym information om användningen av webbplatsen registreras via cookies. Det finns ingen lagring av personuppgifter om besökare på webbplatsen. Om du sedan besöker en annan webbplats i Googles Display-nätverk kommer du att se annonser som med stor sannolikhet tar hänsyn till tidigare använda produkt- och informationsområden.

Dina data kan överföras till Google LLC-servrar i USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter och detta kan du ta del av på: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6.1f i GDPR från vårt övervägande berättigade intresse av att nå sidans besökare med intressebaserade annonser. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som uppstår på grund av din särskilda situation.

Du kan permanent inaktivera Googles användning av cookies genom att följa länken nedan och ladda ner och installera plugin-programmet som tillhandahålls där: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Alternativt kan du förhindra användningen av cookies av tredje part genom att besöka Network Advertising Initiatives avaktiveringssida på (Network Advertising Initiative) på https://www.networkadvertising.org/choices/ och implementera den ytterligare informationen om undantaget som nämns där. Du kan hitta mer information om Google Remarketing och tillhörande sekretesspolicy på: https://www.google.com/privacy/ads/

Användning av Microsoft Advertising

Vi använder Microsoft Advertising från Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; ”Microsoft”) på vår webbplats.

Databehandlingen sker i marknadsförings- och reklamsyfte och för att mäta framgången för reklamåtgärderna (konverteringsspårning). Vi får reda på det totala antalet användare som har klickat på någon av våra annonser och har omdirigerats till en sida med en konverteringsspårningstagg. Det är dock inte möjligt att personligen identifiera dessa användare. Microsoft Advertising använder tekniker som cookies och spårningspixlar vilka möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. När du klickar på en annons som placerats av Microsoft Advertising placeras en cookie för konverteringsspårning på din dator. Denna cookie har en begränsad giltighet och används inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan vi och Microsoft känna igen att du klickade på annonsen och omdirigerades till den sidan. Följande uppgifter kan bland annat samlas in: IP-adress, identifierare som tilldelats av Microsoft, information om webbläsaren och enheten som du använder, hänvisnings-URL (webbplats från vilken du har gått till vår webbplats), URL till vår webbplats.

Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Cookies eller jämförbar teknik används med ditt samtycke på grundval av avsnitt 25 (1), mening 1, TDDDG i kombination med artikel 6.1a i GDPR. Dina personuppgifter kommer att behandlas med ditt samtycke på grundval av 6.1a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

Mer information om dataskydd och de cookies som används av Microsoft Bing finns här https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

Användning av Pinterest-taggen

Vi använder Pinterest-taggen från Pinterest Europe Limited (Palmerston House, 2nd, Fenian Street, Floor, Dublin 2, Irland ”Pinterest”) på vår webbplats.

Syftet med applikationen är att rikta in sig på besökare till webbplatsen med intressebaserad reklam på det sociala nätverket Pinterest. För detta ändamål har vi implementerat Pinterest-konverteringstaggen på webbplatsen. Denna tagg används för att upprätta en direkt anslutning till Pinterest-servrarna när du besöker webbplatsen. På detta sätt skickas uppgifter till Pinterest-servern om vilken av våra sidor du har besökt. Pinterest tilldelar denna information till ditt personliga Pinterest-användarkonto om du är inloggad på det sociala nätverket. Om du besöker Pinterest kommer du att se personliga, intressebaserade Pinterest-annonser.

Om du går in på vår webbplats via en pin på det sociala nätverket Pinterest kommer en cookie för konverteringsspårning att placeras på din dator. Dessa cookies har en begränsad giltighet, innehåller inga personuppgifter och används därför inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan Pinterest och vi känna igen att du klickade på pinen och omdirigerades till denna sida. Informationen som erhålls med hjälp av konverteringscookien tjänar syftet att skapa konverteringsstatistik och därmed optimera vår webbplats. Här kan bland annat följande information behandlas: Totalt antal användare som klickade på en av våra pins och omdirigerades till vår webbplats, undersidor som besöktes på vår webbplats (t.ex. kategori- eller produktsidor), sökfrågor på vår webbplats, innehållet i din kundvagn, genomförda transaktioner. Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter och detta kan du ta del av på: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/ international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.

Cookies eller jämförbar teknik används med ditt samtycke på grundval av avsnitt 25 (1), mening 1, TDDDG i kombination med artikel 6.1a i GDPR. Dina personuppgifter kommer att behandlas med ditt samtycke på grundval av 6.1a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

Du kan hitta mer information om Pinterests insamling och användning av data, dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet i Pinterests dataskyddsinformation på https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Användning av ADCELL-partnerprogram

Vi använder partnerprogrammet ”ADCELL” från Firstlead GmbH (Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlin; ”ADCELL”). ADCELL och vi är gemensamt ansvariga för insamlingen av dina uppgifter som sker under integreringen av tjänsten och överföringen av dessa data till ADCELL. Grunden för detta är ett avtal mellan oss och ADCELL om gemensam behandling av personuppgifter. Avtalet kan hämtas på https://www.adcell.de/datenverarbeitung. Enligt detta är vi och ADCELL lika ansvariga för att uppfylla skyldigheterna enligt GDPR, i synnerhet för att uppfylla informationsskyldigheterna enligt artiklarna 13 och 14 i GDPR och för att bevilja rättigheterna för de som berörs enligt artiklarna 15–21 i GDPR.

Om du klickar på en annons med en partnerlänk kommer ADCELL att placera en konverteringsspårningscookie på din dator. Cookies tjänar syftet med korrekt fakturering inom ramen för partnerprogrammet genom att registrera framgången för ett reklammedium. Cookies känner igen att du har klickat på annonsen och ursprunget till beställningen från annonsören kan spåras. ADCELL använder även så kallade spårningspixlar. Detta gör att information som besökstrafik på sidorna kan analyseras.

Informationen som genereras av cookies och spårningspixlar om användningen av denna webbplats (inklusive IP-adressen) och leveransen av reklamformat överförs till en ADCELL-server och lagras där. ADCELL kan bland annat känna igen att partnerlänken på denna webbplats har blivit klickad på. Under vissa omständigheter kan ADCELL vidarebefordra denna (anonymiserade) information till avtalspartner, men data som IP-adressen slås inte samman med annan lagrad data. Cookies eller jämförbar teknik används med ditt samtycke på grundval av avsnitt 25 (1), mening 1, TDDDG i kombination med artikel 6.1a i GDPR. Dina personuppgifter kommer att behandlas med ditt samtycke på grundval av 6.1a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

Använder Awin-partnerprogram

Vi använder partnerprogrammet ”Awin” från AWIN AG (Eichhornstraße 3, 10785 Berlin; ”Awin”).

När du klickar på en annons med en partnerlänk placerar Awin en konverteringsspårningscookie på din dator. Cookies tjänar syftet med korrekt fakturering inom ramen för partnerprogrammet genom att registrera framgången för ett reklammedium. Cookies känner igen att du har klickat på annonsen och ursprunget till beställningen från annonsören kan spåras. Awin använder också det som kallas fingeravtryck. Detta gör att den enhet som du använder kan kännas igen. Awin kan bland annat känna igen att partnerlänken har klickats på eller visats på denna webbplats. Awin registrerar bland annat dina transaktionsdata (t.ex. ordervärde, produkttyp, försäljningskanal, användning av presentkort) och ditt användarnamn i form av en individuell nummerföljd, så att ingen identitet kan identifieras, men innehåller information om de specifika användaråtgärderna och den slutenhet som användaren använder.

Dina uppgifter kan komma att överföras till tredjeländer såsom USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter och detta kan du ta del av på: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.

Cookies eller jämförbar teknik används med ditt samtycke på grundval av avsnitt 25 (1), mening 1, TDDDG i kombination med artikel 6.1a i GDPR. Dina personuppgifter kommer att behandlas med ditt samtycke på grundval av 6.1a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

Sekretesspolicyn med detaljerad information om hur data används av Awin finns på https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung.

Insticksprogram och diverse

Användning av Google Tag Managers

Vi använder Google Tag Manager från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; ”Google” på vår webbplats.

Denna applikation hanterar JavaScript-taggar och HTML-taggar som används för att implementera spårnings- och analysverktyg i synnerhet. Databehandlingen tjänar syftet med behovsbaserad utformning och optimering av vår webbplats.

Själva Google Tag Manager lagrar inte cookies och inte heller personuppgifter behandlas som ett resultat av detta. Det gör det dock möjligt att aktivera ytterligare taggar som kan samla in och behandla personuppgifter.

Mer information om användarvillkor och dataskydd finns här https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Användning av Criteo

Vi använder teknik från Criteo SA, 32 Rue Blanche - 75009 Paris - Frankreich & Gewürzmühlstr. 11 D-80538 München (”Criteo”). På vår webbplats samlas, lagras och analyseras information om webbplatsbesökarnas surfbeteende i pseudonymiserad form för marknadsföringsändamål med hjälp av ”cookie-textfiler” på grundval av vårt berättigade intresse av att visa personlig reklam i enlighet med artikel 6.1f i GDPR.

Criteo använder en algoritm för att analysera surfbeteende och kan sedan visa riktade produktrekommendationer som personliga reklambanners på andra webbplatser (så kallade publishers).

Under inga omständigheter får dessa uppgifter användas för personlig identifiering av dig som besökare på vår webbplats. Den insamlade informationen används endast för att förbättra erbjudandet. Denna information kommer inte att användas på annat sätt eller vidarebefordras till tredje part.

Du kan invända mot den helt anonyma analysen av ditt användningsbeteende på våra webbplatser genom att klicka på Criteo Opt-Out här www.criteo.com/de/privacy/. Om du redan har valt bort (opt-out-cookie) och vill se personliga Criteo-banners igen, klicka på Criteo Opt-In http://www.criteo.com/de/privacy/. För mer information om vilken teknik som används, se Criteo SA:s dataskyddsbestämmelser. http://www.criteo.com/de/privacy

Tävlingar

Vi erbjuder dig möjligheten att delta i tävlingar. Om du deltar i någon av våra tävlingar kommer de uppgifter du anger när du deltar att behandlas utan ditt ytterligare samtycke, men givetvis endast för genomförande och bearbetning av respektive tävling. Som en del av behandlingen av tävlingen vidarebefordrar vi dina uppgifter till det transportföretag som har hand om leveransen av varorna eller till en finansiell tjänsteleverantör, i den mån överföringen är nödvändig för leverans eller betalning av ditt pris. Om dina uppgifter publiceras vid vinst kommer du att informeras om detta som en del av försäkran om samtycke. Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifterna är artikel 6.1b i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av uppgifter för deltagande i våra tävlingar med verkan för framtiden i enlighet med artikel 7.3 i GDPR. Allt du behöver göra är att upplysa oss om din återkallelse.

Integrering av Trusted Shops Trustbadge

Trusted Shops Trustbadge är integrerat på denna webbplats för att visa vår Trusted Shops godkännandestämpel och alla insamlade recensioner, samt för att erbjuda Trusted Shops-produkter till köpare efter en beställning. Detta tjänar till att skydda våra överordnade legitima intressen av optimal marknadsföring av vårt erbjudande i enlighet med artikel 6.1.1f i GDPR. Trustbadge och de tjänster som annonseras med det är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. När Trustbadge öppnas sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil som till exempel innehåller din IP-adress, datum och tid för samtalet, mängd överförd data och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar samtalet. Dessa åtkomstdata utvärderas inte och skrivs över automatiskt senast sju dagar efter att du hade slutat besöka webbplatsen. Övriga personuppgifter kommer endast att överföras till Trusted Shops om du har gett ditt samtycke, bestämmer dig för att använda Trusted Shops-produkter efter att ha genomfört en beställning eller redan har registrerat dig för användning. I det här fallet gäller det avtal som har ingåtts mellan dig och Trusted Shops.

Extern produktionskontroll

Dina personuppgifter kommer att vidarebefordras till vår externa produktionskontroll när beställningen har genomförts. Syftet med databehandling och vidarebefordran av uppgifterna är att behandla och skicka din beställning via PPS. Imaging GmbH.

Extern Dropshipping-partner

Dina personuppgifter kommer att vidarebefordras till vår externa dropshipping-partner när beställningen har genomförts. Databehandling och vidarebefordran av data tjänar syftet att behandla och skicka din beställning.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

mobilplus Systemhaus GmbH
Tony Nobst
Am Wüsteberg 3
01723 Wilsdruff OT Kesselsdorf
Tel.: 0352 042 70 312
E-post: datenschutzteam@mobilplus.de
Den registrerades rättigheter och lagringstid
Lagringstid

Efter slutförandet av avtalet kommer uppgifterna initialt att lagras så länge som garantiperioden varar, sedan med hänsyn till lagstadgade lagringsperioder, särskilt skatte- och handelsrätt, och raderas sedan efter att perioden har löpt ut, om du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.

Den registrerades rättigheter

Om de juridiska kraven är uppfyllda har du följande rättigheter enligt artikel 15 till 20 i GDPR: Rätt till information, rättelse, radering, begränsning av behandling och dataportabilitet.

Enligt artikel 21.1 i GDPR har du dessutom rätt att invända mot behandlingen baserat på artikel 6.1f i GDPR och mot behandling i syfte att göra direktreklam.

Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten

Enligt artikel 77 i GDPR har du rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter inte behandlas lagligt.

Rätt att invända

Om den personuppgiftsbehandling som anges här är baserad på vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1f i GDPR har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av skäl som uppstår på grund av din särskilda situation med verkan för framtiden.

Efter att en invändning har framförts kommer behandlingen av de berörda uppgifterna att avslutas om vi inte kan visa övertygande legitima grunder för behandling som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Senaste uppdateringen: 2022-01-10